Akademia Seniora 60+

Zrzut ekranu 2015-04-29 o 18.11.47Zapraszamy do udziału w w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – edycja 2015 i rozpoczyna realizować projekt „Akademia Seniora” od 1 maja 2015. Nabór uczestników do projektu w Centrum Organizacji Pozarządowych 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3.  tel. 601 716 403

  • Szkolenie z obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy, programy graficzne) oraz obsługa innych urządzeń takich jak smartfony czy tablety. Szkolenie będzie dla realizowane w 2 grupach 10 osobowych. Każda grupa będzie miała 70 godzin zajęć. Zajęcia będą odbywać się do południa lub popołudniu w tygodniu. Uczestnicy napiszą najpierw test kwalifikujący do odpowiedniej grupy zaawansowania.
  • szkolenie z języka angielskiego dla 2 grup 10 osobowych. Każda grupa będzie miała 80 godzin zajęc. Zajęcia będą odbywać się do południa lub popołudniu w tygodniu. Poziom podstawowy/średniozaawansowany /zaawansowany. Uczestnicy napiszą najpierw test kwalifikujący do grupy. Zajęcia nie będą tylko i wyłącznie nauką języka, ale poznaniem kultury, zwyczaje, obyczajów, gier, form spędzania czasu w różnych krajach. Duży nacisk będzie kładziony na komunikację w języku obcym. a także na rekreację. W ramach zajęć wyjścia z lektorem w teren – jak aktywnie porozumiewać się w jezyku obcym. podczas zajec będą stosowane różne gry indywidualne i zespołowe.

Zapraszamy do udziału 

Zarząd Stowarzyszenia Nasz Dom

Dodaj komentarz

Nasz Dom – naszym zadaniem jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Chorzowie, pomoc prawna i społeczna dla mieszkańców, pomoc osobom poszkodawanym, rewitalizacja i modernizacja zdegradowanych terenów miejskich, kontynuowanie dialogu społecznego z władzami miasta