Apele

My, mieszkańcy Chorzowa II potrzebujemy poprawy bezpieczeństwa, poprawy infrastruktury, modernizacji i rewitalizacji naszej dzielnicy. Oczekujemy konkretnych działań władz naszego miasta. Mamy dość chuligaństwa, kradzieży i rozbojów. Chcemy żyć bezpiecznie. Apel będzie można podpisywać m.in. w okolicznych szkołach czy Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3 Maja. – Nasz Apel trafi do prezydenta Chorzowa.  

Artykuł z naszym apelem dostepny również na portalu społecznościowym chorzowianin.pl

My Mieszkańcy Chorzowa II

Dodaj komentarz

Nasz Dom – naszym zadaniem jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Chorzowie, pomoc prawna i społeczna dla mieszkańców, pomoc osobom poszkodawanym, rewitalizacja i modernizacja zdegradowanych terenów miejskich, kontynuowanie dialogu społecznego z władzami miasta