AKADEMIA KOMPETENCJI

 

 

 • Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie i jest współfinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych na lata 2015 - 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
 • Projektem zostanie objętych 60 beneficjentów - członków, pracowników, wolontariuszy, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz integracji społecznej z województwa śląskiego.
 • Celem projektu jest promowanie aktywnej integracji społecznej poprzez zaangażowanie społeczności lokalne w aktywne działanie.
 • W ramach projektu realizowane będą nastepujace zajęcia:
 • coaching - dla 60 osób średnio po 3 godziny
 • warsztaty motywacyjno - integracyjne - 16 godzin szkolenia dla grupy, 6 warsztatów dla 6 grup,
 • konferencja dla UP dotycząca aktywnej integracji
 • szkolenia z zakresu zarządzania zespołem
 • doradztwo psychologiczne
 • szkolenie z obsługi komputera i bezpieczeństwa sieci
 • doradztwo z zakresu IT oraz procedur bezpieczeństwa ABI

projekt nr - 388_II/2015 - współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2015 – 2020.