Radosnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zblizającego się Nowego Roku 2012 pragniemy złożyć Naszym Partnerom i Przyjaciołom serdeczne życzenia

.. W te piękne święta niech każdy pamięta z serca płynące życzenia: marzeń spełnienia,  iskierek radości i dużo miłości….

życzy Zarząd Sotowarzysznia Nasz Dom

Monitoring Wizyjny Miasta Chorzowa

Statystyki policyjne mówią same za siebie – corocznie w Polsce dokonywanych jest około 350 000 włamań, 40000 rozbojów, z czego około 20 000 w miejscach publicznych. Ostatnie badanie opinii publicznej ws. poczucia bezpieczeństwa publicznego miało miejsce w 2009 r. i było przeprowadzone przez CBOS (wg. Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r.). Przykładowo w 6 pierwszych miesiącach 2011 r. Policja wszczęła 7827 postępowań karnych w sprawach kradzieży samochodów, których łączna wartość wyniosła 244,2 mln zł.

Zdecydowanie najczęściej samochody są kradzione z ulic – 3325 przestępstw oraz z parkingów – 3225 przypadków. Dodatkowo w 113 przestępstwach był to parking przy centrum handlowym. Ogólna tendencja wskazuje na stały wzrost przestępczości. Miasta wydają miliony złotych na zabezpieczenia, policję i patrole miejskie.

W strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Kamery działają prewencyjnie, a w przypadku incydentu pozwalają na szybką i sprawną identyfikację sprawcy.

Warunkiem koniecznym dla zaistnienia tych zmian jest Stowarzyszenie Nasz Dom, które chce sprzężenia monitoringu z działaniem służb interwencyjnych: policji oraz Straży Miejskiej. Prawidłowa organizacja będzie pozwalała na szybkie i skuteczne na dotarcie patrolu do miejsca wskazanego przez operatora systemu wizyjnego w ciągu 2 minut.

Monitoring miejski nie jest tylko narzędziem służącym w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, ale również może być pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, czy też jest pomocny do szybkiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach, co znacznie ułatwia kierowanie ruchem.

 

 

Projekt socjalny Od Teraz Klikaj z Wdziękiem dla bezrobotnych Chorzowianek 45+

Stowarzyszenie Nasz Dom. Chorzów, Akcje społeczne

Już w najbliższy poniedziałek, 5 grudnia rozpocznie się zorganizowany przez studentki trzeciego roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie kurs pt. „OD TERAZ KLIKAJ Z WDZIĘKIEM”. Będą to warsztaty aktywizujące – dla kilkunastu wytypowanych przez chorzowski Urząd Pracy bezrobotnych Chorzowianek w wieku powyżej 45 lat. Zajęcia odbywać się będą w placówce Kolegium, w Chorzowie, przy ulicy Metalowców 7 i potrwają do piątku, 9 grudnia br.
OD TERAZ KLIKAJ Z WDZIĘKIEM to kurs komputerowy dla zupełnie nieznających zasad pracy na komputerze jak również dla tych bardziej zaznajomionych z komputerem pań, które wierzą, że nawet po czterdziestce warto się uczyć i podnosić kwalifikacje. Beneficjentki skorzystają tu z wiedzy specjalisty z ramienia chorzowskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który zaznajomi je również z zasadami poruszania się w sieci. Kurs komputerowy uzupełniać będą warsztaty stylizacji i makijażu profesjonalnego, prowadzone przez specjalistów z AVON Cosmetisc Polska. Uzupełnieniem kursu wizażu będą wykłady na temat technik sprzedaży bezpośredniej, wykorzystywanej w pracy konsultantki AVON. Omawiana będzie również niewątpliwie bardzo przydatna kobietom od lat niepracującym – technika rozmowy z klientem na zasadzie face to face (twarzą w twarz). Podczas ponad trzydziestogodzinnego szkolenia – kobiety będą miały możliwość skorzystania z umiejętności profesjonalnej fryzjerki, z zabrzańskiego zakładu stylizacji fryzur „Kinga”. Pokaże ona jak uczesać się na rozmowę kwalifikacyjną podczas poszukiwania pracy. Dodatkowo w zajęciach udział weźmie doradca zawodowy, który przygotuje kursantki do ponownego wejścia na rynek pracy oraz udzieli wytycznych do sporządzenia profesjonalnego curriculum vitae.
Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi pracodawców na tę grupę osób, która jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa na polu zawodowym, a projekt ma ukazać ich chęci, możliwości i mobilizację do zaistnienia na lokalnym – chorzowskim rynku pracy. Cała akcja sfinansowana jest ze środków zgromadzonych przez studentki,
od sponsorów, darczyńców oraz dzięki pomocy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie. Partnerami Wydarzenia są Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chorzowie, AVON Cosmetisc Polska, oddział Chorzów, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie.

Wszystkie mieszkanki Chorzowa zainteresowane projektem „OD TERAZ KLIKAJ Z WDZIĘKIEM”, organizatorki zapraszają w dniu 9 grudnia o godzinie 14.30 na spotkanie informacyjne dotyczące w/w przedsięwzięcia a także innych podobnych akcji organizowanych w najbliższym czasie w naszym mieście.

Zapraszamy dziennikarzy na uroczyste zamknięcie kursu w dniu 9 grudnia o godzinie 14:30 podczas którego zostaną wręczone certyfikaty, podziękujemy wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego Projektu, a przy kawie będzie można porozmawiać z organizatorami i beneficjentkami

Akredytacja dziennikarzy po wysłaniu maila na adres: klikajzwdziekiem@wp.pl. W razie pytań kontakt dla mediów: Magdalena Salwiczek, tel. 602 586 700

Organizatorzy

Studentki III roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie: Gatnar Izabela, Gwioździk Sławomira, Klonowska Celina, Salwiczek Magdalena,Siedleczko Magdalena, Uzar Marta

Promotor Danuta Wietrzyk

Lokalizacja
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie, ul. Metalowców 7,  41-500 Chorzów, tel. + 48 (32) 241 17 31

Nasz Dom – naszym zadaniem jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Chorzowie, pomoc prawna i społeczna dla mieszkańców, pomoc osobom poszkodawanym, rewitalizacja i modernizacja zdegradowanych terenów miejskich, kontynuowanie dialogu społecznego z władzami miasta