Projekt socjalny Od Teraz Klikaj z Wdziękiem dla bezrobotnych Chorzowianek 45+

Stowarzyszenie Nasz Dom. Chorzów, Akcje społeczne

Już w najbliższy poniedziałek, 5 grudnia rozpocznie się zorganizowany przez studentki trzeciego roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie kurs pt. „OD TERAZ KLIKAJ Z WDZIĘKIEM”. Będą to warsztaty aktywizujące – dla kilkunastu wytypowanych przez chorzowski Urząd Pracy bezrobotnych Chorzowianek w wieku powyżej 45 lat. Zajęcia odbywać się będą w placówce Kolegium, w Chorzowie, przy ulicy Metalowców 7 i potrwają do piątku, 9 grudnia br.
OD TERAZ KLIKAJ Z WDZIĘKIEM to kurs komputerowy dla zupełnie nieznających zasad pracy na komputerze jak również dla tych bardziej zaznajomionych z komputerem pań, które wierzą, że nawet po czterdziestce warto się uczyć i podnosić kwalifikacje. Beneficjentki skorzystają tu z wiedzy specjalisty z ramienia chorzowskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który zaznajomi je również z zasadami poruszania się w sieci. Kurs komputerowy uzupełniać będą warsztaty stylizacji i makijażu profesjonalnego, prowadzone przez specjalistów z AVON Cosmetisc Polska. Uzupełnieniem kursu wizażu będą wykłady na temat technik sprzedaży bezpośredniej, wykorzystywanej w pracy konsultantki AVON. Omawiana będzie również niewątpliwie bardzo przydatna kobietom od lat niepracującym – technika rozmowy z klientem na zasadzie face to face (twarzą w twarz). Podczas ponad trzydziestogodzinnego szkolenia – kobiety będą miały możliwość skorzystania z umiejętności profesjonalnej fryzjerki, z zabrzańskiego zakładu stylizacji fryzur „Kinga”. Pokaże ona jak uczesać się na rozmowę kwalifikacyjną podczas poszukiwania pracy. Dodatkowo w zajęciach udział weźmie doradca zawodowy, który przygotuje kursantki do ponownego wejścia na rynek pracy oraz udzieli wytycznych do sporządzenia profesjonalnego curriculum vitae.
Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi pracodawców na tę grupę osób, która jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa na polu zawodowym, a projekt ma ukazać ich chęci, możliwości i mobilizację do zaistnienia na lokalnym – chorzowskim rynku pracy. Cała akcja sfinansowana jest ze środków zgromadzonych przez studentki,
od sponsorów, darczyńców oraz dzięki pomocy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie. Partnerami Wydarzenia są Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chorzowie, AVON Cosmetisc Polska, oddział Chorzów, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie.

Wszystkie mieszkanki Chorzowa zainteresowane projektem „OD TERAZ KLIKAJ Z WDZIĘKIEM”, organizatorki zapraszają w dniu 9 grudnia o godzinie 14.30 na spotkanie informacyjne dotyczące w/w przedsięwzięcia a także innych podobnych akcji organizowanych w najbliższym czasie w naszym mieście.

Zapraszamy dziennikarzy na uroczyste zamknięcie kursu w dniu 9 grudnia o godzinie 14:30 podczas którego zostaną wręczone certyfikaty, podziękujemy wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego Projektu, a przy kawie będzie można porozmawiać z organizatorami i beneficjentkami

Akredytacja dziennikarzy po wysłaniu maila na adres: klikajzwdziekiem@wp.pl. W razie pytań kontakt dla mediów: Magdalena Salwiczek, tel. 602 586 700

Organizatorzy

Studentki III roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie: Gatnar Izabela, Gwioździk Sławomira, Klonowska Celina, Salwiczek Magdalena,Siedleczko Magdalena, Uzar Marta

Promotor Danuta Wietrzyk

Lokalizacja
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie, ul. Metalowców 7,  41-500 Chorzów, tel. + 48 (32) 241 17 31

Monitoring Miejski

Chorzów, Nasz Dom, monitoring miejski, bezpieczeństwoLepsze zabezpieczenia dzięki inteligentnym systemom monitorowania wideo 

Rozwiązania z dziedziny CCTV zrewolucjonizowały systemy monitoringu, zmieniając niepowstrzymany potop danych w informacje przekładalne na działania, mogące przyczynić się do kształtowania i zapewnienia bezpieczeństwa, polepszenia procesów identyfikacji oraz przyspieszenie procesów operacyjnych np. Policji. Podstawową zaletą takich rozwiązań to maksymalizacja wartości zapisanych danych. W związku z pojawieniem się systemów wykorzystujących cyfrowe rejestratory wideo do monitoringu (CCTV) innaczej Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television) – system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększenia bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. Podobne wyzwanie stoi teraz przed profesjonalistami zajmującymi się ochroną i projektowanie monitoringu miejskiego. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Dziś pojęcie telewizji przemysłowej zostaje powoli wypierane przez „monitoring video”. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp. Urządzenia CCTV oraz sieciowe rejestratory cyfrowe do monitoringu wideo (NDVR) oparte na protokole IP umożliwiają dostęp do ogromnej ilości obrazów wideo w wysokiej rozdzielczości, jednak maksymalne wykorzystanie takiego bogactwa pochodzących z monitoringu danych wymaga poddania ich skrupulatnej analizie, wymagającej czasami przeglądania klatki po klatce. W tym celu najlepsze zastosowanie będzie mieć do przesyłu tych danych sieć światłowodowa. Światłowodowe sieci dostępowe, a w szczególności sieci punkt-wielopunkt stanowią również najbardziej energooszczędną technikę transmisji, zapewniając najniższy pobór mocy niezbędny do poprawnego przesłania jednego megabajta informacji w sieci. Zajdzie potrzeba używania pasma na poziomie 1 Gb/s, i może to nastąpić już niebawem. Z punktu widzenia techniki światłowodowej zapewnienie takiego pasma nie stanowi problemu, co widać po wynikach prac prowadzonych w dużych globalnych projektach. 23 września 2009 podczas Intel Developer Forum zaprezentowano prototyp LightPeak. Układ ten ma za zadanie zapewnić wieloportową transmisję światłowodową z przepływnością 10 Gb/s (skalowaną do 100 Gb/s) dla każdego światłowodu z zachowaniem kompatybilności z szeregiem protokołów wykorzystywanych obecnie w sprzęcie komputerowym i multimedialnym.

                Tradycyjnie zadanie przeglądania filmów wideo pochodzących z monitoringu przypadało wyszkolonemu personelowi ochrony. Pracownicy ochrony są w stanie monitorować tylko część przychodzących strumieni wideo, przez co pracują coraz mniej wydajnie, podczas gdy ilość danych rejestrowanych za pomocą kamer wideo rośnie, a przetwarzanie ich przerasta możliwości ludzkiego oka i mózgu. Do pogłębienia problemu przyczynia się zwykłe zmęczenie i długie godziny pracy skutkujące jeszcze większym pogorszeniem się zdolności obserwacyjnych.

                Zwiększenie liczby pracowników ochrony wiążące się z dużymi kosztami; chociaż redukuje liczbę strumieni wideo, które jeden pracownik musi monitorować, nie rozwiązuje podstawowych problemów związanych z monitorowaniem danych wideo przez człowieka (ograniczona możliwość koncentracji, przerwy i zakłócenia, zmęczenie).

Czego oczy nie widzą to zarejestruje CCTV

               Konwencjonalne systemy monitorowania mogą rejestrować to, co znajduje się w ich zasięgu, ale nie „rozumieją” tego, co rejestrują. Ten obowiązek spoczywa na Chorzów, Nasz Dom, monitoring, społecznypracownikach ochrony, których praca staje się coraz bardziej wymagająca, ponieważ wzrasta przeciętna liczba stosowanych kamer monitorujących.

Jak zauważył ekspert w tej dziedzinie: „W przeszłości pracownicy ochrony obserwowali obraz rejestrowany przy pomocy jednej kamery na jednym monitorze. Dziś nie jest rzadkością obserwowanie obrazu z 20 kamer podłączonych do jednego wyświetlacza. Po 20 minutach obserwowania człowiek przestaje przywiązywać wagę do szczegółów obrazu wideo i monitorowanie przestaje mieć znaczenie. Tradycyjne systemy monitorowania wideo nie spełniają rosnących wymagań branży”.

Oczywiście, niektóre systemy monitorowania wykorzystują kamery wyposażone w funkcję wykrywania ruchu, jednak w zależności od tego, w jaki sposób i gdzie są one zainstalowane.

NDVR, umożliwia producentom sprzętu służącego do monitorowania wideo oraz integratorom systemów tworzenie inteligentnych rozwiązań potrafiących rejestrować i przetwarzać informacje w sposób podobny do człowieka. Te systemy można zaprogramować pod kątem śledzenia obiektów zidentyfikowanych jako istoty ludzkie i wysłania alarmu w przypadku, gdy śledzona postać naruszy zdefiniowane wcześniej zasady, np. zacznie się wspinać po ścianie, lub zaparkuje samochód w miejscu niedozwolonym.

Stowarzyszenie Na Rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów

Stowarzyszenie powstało z Inicjatywy Społecznej mieszkańców Chorzowa. Podobne Stowarzyszenia i programy „Bezpiecznego Miasta” są wprowadzane z powodzeniem już od lat na obszarach wielu miast naszego kraju oraz w wielu krajach unijnych.

Naszym celem będzie m.in. ograniczenie przestępczości i zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą poprzez sukcesywne wdrażanie monitoringu miejskiego. Chodzi o stworzenie systemu ochrony mieszkańców i ich mienia poprzez poprawę zabezpieczenia, ale również poprzez edukację i poradnictwo. Realizacja programu możliwa będzie przy poparciu społeczeństwa. Ważnym elementem współdziałania Inicjatywy Społecznej będzie współpraca z Radą Miasta i Zarządem Miasta jako organami posiadającymi uprawnienia, które mogą w sposób pośredni lub bezpośredni wpływać na aktywność obywateli. Istotne będzie włączenie się do niniejszego programu podmiotów mających wpływ na stan bezpieczeństwa. Stan porządku i bezpieczeństwa, poszanowanie dla innych ludzi a także szacunek dla obowiązującego prawa w dużej mierze zależy od świadomości społeczeństwa. Z tego też względu Straż Miejska oraz Policja musi położyć duży nacisk na edukację dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych.

Program Bezpieczne Miasto – to program stałego, partnerskiego współdziałania Straży Miejskiej i Policji ze społeczeństwem, mający w swoich założeniach przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego miasta, wraz z wykorzystaniem nowych technologii.