Archiwa tagu: CCTV

XXVII Konferencja Naukowa – Poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców Chorzowa II.

program rewitalizacji Chorzów II15 października 2012 odbyła się XXVII Konferencja Naukowa ŚLĄSKICH SPOTKAŃ EUROPEJSKICH

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, II Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Ligonia. Odbyło się spotkanie z cyklu ŚLĄSKIE SPOTKANIA EUROPEJSKIE w celu przeanalizowania programu rewitalizacji Chorzowa II, autorstwa Adama Trzebinczyka – Radnego Miasta Chorzów, a podjętego Uchwałą przez Radę Miasta. W celu poszerzenia dyskusji ws. konsultacji społecznych, oraz wskazania niektórych problemów wynikających z przeprowadzonej ankiety autorstwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – przeprowadzonej wśród mieszkańców dzielnicy Chorzów II. Akcja ta uzyskała patronat Śląskiego Komendanta Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo oraz Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniaka. Organizatorami Konferencji min. byli: Regionalny Klub Europejski QUO VADIS w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Stowarzyszenie Nasz Dom w Chorzowie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedstawiciele UM Chorzów, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy i uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych z Chorzowa. Konferencję rozpoczął dr. Helmut IWO witając wszystkich przybyłych uczestników oraz gości.

Radny A. Trzebinczyk przedstawił problem wysokiego bezrobocia w dzielnicy Chorzów II. Bardzo ważne jest prowadzenie aktywnej polityki przeciwdziałania bezrobociu przy pomocy takich narzędzi, jak: pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, przekwalifikowanie i szkolenia. Następnie Pan Radny wskazał, że Bezpieczeństwo Publiczne w Chorzowie II ma wyjątkowy charakter i powinno być specjalnie opracowane i szybko wdrożone oraz powinno obejmować swym zakresem ochronę i bezpieczeństwo mieszkańców, przeciwdziałać patologiom społecznym oraz mieć na celu wdrożenie technicznych systemów zabezpieczających, w tym również monitoringu CCTV. Wskazał także problemy zgłaszane przez mieszkańców, bezradność w likwidacji zagrożeń i zjawisk patogennych. Wskazywał potrzebę współdziałania pomiędzy mieszkańcami i służbami porządkowymi, ale również podejmowanie współpracy z sektorem niepublicznym współdziałającym w likwidacji bezrobocia, które jest min. przyczyną zagrożeń społecznych. W tym celu przygotowana została ankieta przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z Poznania, której sondaż wskaże nie tylko główne problemy z którymi borykają się mieszkańcy dzielnicy Chorzowa II, ale co najbardziej interesujące – wskaże propozycję ich rozwiązania przez samych mieszkańców.

Rewitalizacja Chorzów IIPrzeprowadzana ankieta jest pracochłonna, natomiast jej wynik zostanie opublikowany w prasie oraz internecie. Organizatorzy przedsięwzięcia przekażą wyniki ankiety także Prezydentowi Miasta oraz innym organom miejskim, których współdziałanie powinno się przyczynić do poprawy warunków mieszkaniowych, estetyki najbliższego otoczenia, ale również do poprawy bezpieczeństwa.

W dalszej części konferencji skupiono się na programach socjalnych i społecznych. Polityka społeczna UE obejmuje problemy zatrudnienia, warunków i bezpieczeństwa pracy, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, a także szkoleń finansowanych z EFS. Cele i zadania polityki społecznej są na bieżąco zmieniane i udoskonalane. Obecnie główny cel polityki społecznej to ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży do 25. roku życia oraz bezrobocia długoterminowego (w Polsce te zjawiska też są dużym problemem). Wskazano, że najnowsze badania pokazują, iż najbardziej skuteczne są prace interwencyjne – 65% osób znajduje zatrudnienie na co najmniej rok. Paradoksalnie Fundusz Pracy wydaje coraz mniej środków na narzędzia aktywne, a co za tym idzie, spada liczba osób biorących aktywny udział w programach przeciwdziałania bezrobociu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak funduszy oraz nieprzystosowanie programów do lokalnego rynku pracy. Pomocą dla polityki przeciwdziałania bezrobociu jest europejski program PHARE, który jest nastawiony na rozwój zasobów ludzkich poprzez zmniejszanie niedoskonałości aktywnych narzędzi zmniejszania bezrobocia, np. dopasowanie szkoleń do lokalnego rynku pracy.

Monitoring Miejski

Chorzów, Nasz Dom, monitoring miejski, bezpieczeństwoLepsze zabezpieczenia dzięki inteligentnym systemom monitorowania wideo 

Rozwiązania z dziedziny CCTV zrewolucjonizowały systemy monitoringu, zmieniając niepowstrzymany potop danych w informacje przekładalne na działania, mogące przyczynić się do kształtowania i zapewnienia bezpieczeństwa, polepszenia procesów identyfikacji oraz przyspieszenie procesów operacyjnych np. Policji. Podstawową zaletą takich rozwiązań to maksymalizacja wartości zapisanych danych. W związku z pojawieniem się systemów wykorzystujących cyfrowe rejestratory wideo do monitoringu (CCTV) innaczej Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television) – system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększenia bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. Podobne wyzwanie stoi teraz przed profesjonalistami zajmującymi się ochroną i projektowanie monitoringu miejskiego. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Dziś pojęcie telewizji przemysłowej zostaje powoli wypierane przez „monitoring video”. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp. Urządzenia CCTV oraz sieciowe rejestratory cyfrowe do monitoringu wideo (NDVR) oparte na protokole IP umożliwiają dostęp do ogromnej ilości obrazów wideo w wysokiej rozdzielczości, jednak maksymalne wykorzystanie takiego bogactwa pochodzących z monitoringu danych wymaga poddania ich skrupulatnej analizie, wymagającej czasami przeglądania klatki po klatce. W tym celu najlepsze zastosowanie będzie mieć do przesyłu tych danych sieć światłowodowa. Światłowodowe sieci dostępowe, a w szczególności sieci punkt-wielopunkt stanowią również najbardziej energooszczędną technikę transmisji, zapewniając najniższy pobór mocy niezbędny do poprawnego przesłania jednego megabajta informacji w sieci. Zajdzie potrzeba używania pasma na poziomie 1 Gb/s, i może to nastąpić już niebawem. Z punktu widzenia techniki światłowodowej zapewnienie takiego pasma nie stanowi problemu, co widać po wynikach prac prowadzonych w dużych globalnych projektach. 23 września 2009 podczas Intel Developer Forum zaprezentowano prototyp LightPeak. Układ ten ma za zadanie zapewnić wieloportową transmisję światłowodową z przepływnością 10 Gb/s (skalowaną do 100 Gb/s) dla każdego światłowodu z zachowaniem kompatybilności z szeregiem protokołów wykorzystywanych obecnie w sprzęcie komputerowym i multimedialnym.

                Tradycyjnie zadanie przeglądania filmów wideo pochodzących z monitoringu przypadało wyszkolonemu personelowi ochrony. Pracownicy ochrony są w stanie monitorować tylko część przychodzących strumieni wideo, przez co pracują coraz mniej wydajnie, podczas gdy ilość danych rejestrowanych za pomocą kamer wideo rośnie, a przetwarzanie ich przerasta możliwości ludzkiego oka i mózgu. Do pogłębienia problemu przyczynia się zwykłe zmęczenie i długie godziny pracy skutkujące jeszcze większym pogorszeniem się zdolności obserwacyjnych.

                Zwiększenie liczby pracowników ochrony wiążące się z dużymi kosztami; chociaż redukuje liczbę strumieni wideo, które jeden pracownik musi monitorować, nie rozwiązuje podstawowych problemów związanych z monitorowaniem danych wideo przez człowieka (ograniczona możliwość koncentracji, przerwy i zakłócenia, zmęczenie).

Czego oczy nie widzą to zarejestruje CCTV

               Konwencjonalne systemy monitorowania mogą rejestrować to, co znajduje się w ich zasięgu, ale nie „rozumieją” tego, co rejestrują. Ten obowiązek spoczywa na Chorzów, Nasz Dom, monitoring, społecznypracownikach ochrony, których praca staje się coraz bardziej wymagająca, ponieważ wzrasta przeciętna liczba stosowanych kamer monitorujących.

Jak zauważył ekspert w tej dziedzinie: „W przeszłości pracownicy ochrony obserwowali obraz rejestrowany przy pomocy jednej kamery na jednym monitorze. Dziś nie jest rzadkością obserwowanie obrazu z 20 kamer podłączonych do jednego wyświetlacza. Po 20 minutach obserwowania człowiek przestaje przywiązywać wagę do szczegółów obrazu wideo i monitorowanie przestaje mieć znaczenie. Tradycyjne systemy monitorowania wideo nie spełniają rosnących wymagań branży”.

Oczywiście, niektóre systemy monitorowania wykorzystują kamery wyposażone w funkcję wykrywania ruchu, jednak w zależności od tego, w jaki sposób i gdzie są one zainstalowane.

NDVR, umożliwia producentom sprzętu służącego do monitorowania wideo oraz integratorom systemów tworzenie inteligentnych rozwiązań potrafiących rejestrować i przetwarzać informacje w sposób podobny do człowieka. Te systemy można zaprogramować pod kątem śledzenia obiektów zidentyfikowanych jako istoty ludzkie i wysłania alarmu w przypadku, gdy śledzona postać naruszy zdefiniowane wcześniej zasady, np. zacznie się wspinać po ścianie, lub zaparkuje samochód w miejscu niedozwolonym.