Kontakt

NASZ DOM – Stowarzyszenie Na Rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów

41-500 Chorzów, ul Powstańców 70/3

KRS 0000396835

NIP: 6272731181

 REGON: 242776405

Konto: BZWBK O/Chorzów 31 1090 2024 0000 0001 1755 8470

e-mail:stowarzyszenie@nasz-dom.org

Dodaj komentarz

Nasz Dom – naszym zadaniem jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Chorzowie, pomoc prawna i społeczna dla mieszkańców, pomoc osobom poszkodawanym, rewitalizacja i modernizacja zdegradowanych terenów miejskich, kontynuowanie dialogu społecznego z władzami miasta