Oświadczenie


Niniejszym oświadczam, że z dniem 01.10.2019 zrezygnowałem z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu „Nasz Dom” Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa i Modernizacji Miasta Chorzów oraz z uczestniczenia w nim jako członek Stowarzyszenia z uwagi objęcie funkcji publicznej jaką jest stanowisko v-ce Prezydenta Miasta Świętochłowice. Dziękuję za miłą współpracę oraz życzę powodzenia w wykonywaniu działalności statutowej członkom Zarządu oraz całemu Stowarzyszeniu. Życzę wielu sukcesów w działaniach społecznych.

Swoją rezygnację motywuję zgodnie z przepisami o ograniczeniu wykonywania niektórych funkcji przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe oraz osoby pełniące funkcje publiczne, wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie mogę pełnić funkcji prezesa stowarzyszenia.

Jednoczenie informuję, że wszelkie sprawy związane z zarządzaniem Stowarzyszenia przekazałem na ręce Zarządu „Nasz Dom”

 

  • Podstawa prawna
    ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 216, poz. 1584)
  • Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430, z późn. zm.)

 

Adam Trzebinczyk

 

Dodaj komentarz