chorzow.naprawmyto.pl

nasz-dom.org, Stowarzyszenie Nasz DomSerwis chorzow.naprawmyto.pl znajduje się obecnie w fazie pilotażowej, która potrwa do końca sierpnia 2012r. W tym czasie serwis jest aktywny na 11 instancjach obejmujących swoim zasięgiem 10 miast i jeden powiat ziemski położone w różnych częściach Polski. Operatorami instancji są organizacje pozarządowe, które uzyskały na ten cel wsparcie finansowe z Fundacji im. Stefana Batorego. Ich zadaniem jest przetestowanie działania serwisu w kontekście lokalnym, w tym administracja instancją, budowa partnerstwa z samorządem i promocja serwisu wśród mieszkańców. Stowarzyszenie Nasz Dom aktywnie uczestniczy w działaniach mogących posłużyć mieszkańcom Naszego miasta, oraz mogących mieć bezpośredni wpływ na modernizacje i bezpieczeństwo Chorzowa. Pilotaż jest czasem na zbieranie uwag na temat funkcjonalności zaprojektowanych rozwiązań i pomysłów na poprawki i ulepszenia.

                Serwisu Naprawmyto.pl zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Pracowni Badań Społecznych „Stocznia”, kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia informatycznego, służącego do mapowania problemów w przestrzeni publicznej, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach – miastach, gminach, województwach. Głównymi źródłami inspiracji dla serwisu były brytyjski mechanizm FixMyStreet.com oraz amerykański portal SeeClickFix.com.

Dodaj komentarz