Z czego finansować działania statutowe stowarzyszeń i organizacji samorządowych?

GrzegorzDługiMiastoChorzówPytanie o finansowanie działań organizacji jest jednym z najczęściej stawianych pytań. Na spotkaniu będziemy starać się wyjaśnić skąd fundacje i stowarzyszenia mogą brać pieniądze na swoje działania oraz postaramy się o przybliżenie i wyjaśnienie niektórych możliwych do uzyskania dotacji, a także pomóc w ich uzyskaniu.

Patronat Biura Poselskiego Posła RP Grzegorza Długi

oraz Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotala

Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji rządowej i samorządowej: urzędów miast, urzędów marszałkowskich i różnych instytucji) lub z funduszy europejskich (przyznaje je np. Komisja Europejska poprzez różne instytucje). Dotację można także otrzymać od fundacji krajowej lub zagranicznej.

Działania finansowane z dotacji/grantu muszą mieścić się w celach statutowych organizacji. Dysponent pieniędzy (zwany grantodawcą, donorem, sponsorem lub zleceniodawcą) określa warunki przyznania dotacji/grantu oraz rodzaj zadań do wykonania. Te warunki szczegółowo określone są w umowie.

Stowarzyszenie Nasz Dom pod patronatem Posła na Sejm RP Grzegorza Długi oraz Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotala ma przyjemność zaprosić serdecznie do udziału w spotkaniu „Pozyskiwanie funduszy na działania statutowe stowarzyszeń i organizacji samorządowych” w dniu 08.02.2016 w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie ul. Powstańców 70/3 o godz. 16.30.

Celem spotkania jest integracja społeczna organizacji pozarzadowych oraz aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w działania lokalnej samorzadnosci poprzez integracje społeczna

Dodaj komentarz