Gorączka Fotoradarów przenosi się też do Chorzowa

W budżecie Naszego Misata zaplanowana jest kwota 383.000zł na zakup fotoradarów.

znak_fotKlub Wspólny Chorzów uważa, że instytucją właściwą do ustawiania i obsługi fotoradarów jest Inspekcja Transportu Drogowego. Montowanie radarów na drogach zarządzanych przez miasto w sytuacji nagminnego wprowadzania na drogach nieracjonalnych ograniczeń prędkości np. 40km/godz. na drogach powiatowych, 60 i 70km/godz. na drogach krajowych i DTŚ ma na celu głównie wyciąganie pieniędzy od kierowców. Zakup fotoradarów należy skreślić. Klub Wspólny Chorzów wnosi o poprawkę w brzmieniu: zmniejszyć kwotę planowanych wydatków na rok 2013 o 383.000 zł przewidzianą na zakup 2 fotoradarów, zmniejszyć o tę kwotę deficyt budżetu i emisję obligacji.

Tym bardziej, że szczegółowe zasady kontroli ruchu drogowego określa rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Stawia ono inne wymagania ITD, a inne straży miejskiej. Fotoradary inspekcji mogą stać m.in. na krętych odcinkach dróg czy w miejscach, gdzie prowadzony jest remont drogi lub jej przebudowa. ITD może instalować fotoradary także na drogach ekspresowych i autostradach (pomiędzy węzłami) oraz w tunelach i na mostach.

Skutkiem wniesionych przez Klub Wspólny Chorzów autopoprawek wydatki budżetu ulegną zmniejszeniu łącznie o 1.233.000 zł o tę samą kwotę zmniejszony zostanie deficyt budżetu i emisja obligacji.

źródło: Chorzowianin

Dodaj komentarz