Stowarzyszenie Na Rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów

Stowarzyszenie powstało z Inicjatywy Społecznej mieszkańców Chorzowa. Podobne Stowarzyszenia i programy „Bezpiecznego Miasta” są wprowadzane z powodzeniem już od lat na obszarach wielu miast naszego kraju oraz w wielu krajach unijnych.

Naszym celem będzie m.in. ograniczenie przestępczości i zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą poprzez sukcesywne wdrażanie monitoringu miejskiego. Chodzi o stworzenie systemu ochrony mieszkańców i ich mienia poprzez poprawę zabezpieczenia, ale również poprzez edukację i poradnictwo. Realizacja programu możliwa będzie przy poparciu społeczeństwa. Ważnym elementem współdziałania Inicjatywy Społecznej będzie współpraca z Radą Miasta i Zarządem Miasta jako organami posiadającymi uprawnienia, które mogą w sposób pośredni lub bezpośredni wpływać na aktywność obywateli. Istotne będzie włączenie się do niniejszego programu podmiotów mających wpływ na stan bezpieczeństwa. Stan porządku i bezpieczeństwa, poszanowanie dla innych ludzi a także szacunek dla obowiązującego prawa w dużej mierze zależy od świadomości społeczeństwa. Z tego też względu Straż Miejska oraz Policja musi położyć duży nacisk na edukację dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych.

Program Bezpieczne Miasto – to program stałego, partnerskiego współdziałania Straży Miejskiej i Policji ze społeczeństwem, mający w swoich założeniach przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego miasta, wraz z wykorzystaniem nowych technologii.

Dodaj komentarz