Śląsk Przyjazny Seniorom, szkolenia IT

Zajęcia IT z obsługi urządzeń elektronicznych ruszyły pełną parą. Na zajęciach w Świętochłowicach oraz w Chorzowie jest komplet. Cieszymy się że, zainteresowanie Seniorów 60+ jest duże. Jak się okazuje nie tylko młodzież jest chłonna nowych technologii, ale również nasi Śląscy Seniorzy.

Główny celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia poprzez zwiększenie ich wiedzy, aktywności społecznej jak również zagospodarowanie i rozwój ich potencjału. Projekt został zaplanowany jako oferta edukacyjna dla seniorów z Świętochłowic i miast ościennych. Celem projektu jest również popularyzacja zdrowego trybu życia wśród seniorów. Oferta projektu będzie obejmowała rozwój kompetencji: cyfrowych poprzez naukę obsługi urządzeń IT (komputer, laptop, tablet, smartfon). Powyższe działania będą miały charakter nieodpłatny. Nasze dotychczasowe kilkuletnie doświadczenie w pracy z seniorami pozwala na pełne wykorzystanie kompetencji dydaktycznych i organizacyjnych. Proponowane działania są odpowiedzią na oczekiwania i możliwości finansowe seniorów, dla których ważnym czynnikiem aktywizującym jest szeroki zakres oferty oraz czynnik ekonomiczny, czyli nieodpłatność zajęć. Zajęcia będą przeprowadzone w m.in. Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, „Dwie Wieże” Wojska Polskiego 16D, 41-600 oraz siedzibie Związku Emerytów i Rencistów w Świętochłowicach.

 

Po zakończeniu kursu osoby biorące udział w zajęciach powinny umieć wyszukać informacje w Internecie a także założyć własne konto e-mail i potrafić je obsługiwać, będą mogli napisać tekst w edytorze oraz wykonać proste operacje w arkuszu kalkulacyjnym. Ponadto będą potrafili skonfigurować swój telefon oraz korzystać z większości jego funkcji także wykorzystując różnorodne aplikacje. Zapoznają się także z obsługą tabletów. W ten sposób grupa 96 seniorów stanie się częścią tzw. społeczeństwa informacyjnego pozbawionego zagrożenia analfabetyzmem informatycznym i e-wykluczenia.

Zadanie jest realizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn.zm), oraz wytycznymi Głównego Inspektoriatu Sanitarnego.

Dodaj komentarz