Szkolenia dla osób bezrobotnych

Kursy komputerowe, Szkolenia komputerowe, Szkolenia komptenencyjneod 1 lipca rozpoczęto Rekrutację do ProjektuZ komputerem i językiem do Pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – WND-POKL.06.01.01-24-018/11
Szkolenia będą realizowane przez znaną z profesjonalizmu firmę graficom
• Kurs języka angielskiego lub niemieckiego trwa 80 godzin i prowadzony jest przez doświadczonych lektorów. Można zapisać się na zajęcia od podstaw lub na inny, wyższy poziom zaawansowania. Zajęcia odbywają się w grupach średnio 12 osobowych. Program kursu koncentruje się na umiejętności swobodnej komunikacji a tempo postępów monitorowane jest za pomocą ćwiczeń i testów oraz egzaminów wewnętrznych.
• Warsztaty komputerowe to 60 godzinny blok zajęć obejmujący: pakiet biurowy, umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie, kwestie bezpieczeństwa w sieci – Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności obsługi komputera.
• Warsztaty aktywnych metod szukania pracy Spadochron – to 36-godzinny blok zajęć prowadzony przez licencjonowanych trenerów. Program odkrywa potencjał zawodowy osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zostaje przeprowadzona analiza optymalnych warunków do pracy dla danej osoby oraz motywowanie jej do aktywnego poszukiwania pracy. Jest to najpopularniejszy program służący planowaniu kariery zawodowej, wykorzystywany przez doradców zawodowych i osoby poszukujące pracy w wielu krajach na świecie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma podręcznik „Spadochron kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód”.

Dodaj komentarz