Tajna ustawa o dialogu społecznym

ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

Doniesienia prasowe o niejawnych pracach nad nową ustawą o Radzie Dialogu Społecznego budzą zaniepokojenie, a organizacje wystosowały list do administracji publicznej, a także do partnerów społeczno-gospodarczych, i w ten sposób wyraziły swoje zdanie w tej kwestii, lecz niestety nie zmienia to faktów, ze nikt Ministerstwa nie podejmuje z organizacjami dalszej rozmowy;

18 marca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że

Zespół pod przewodnictwem wiceministra Jacka Męciny przygotowujący zmiany w zasadach dialogu kilka dni temu zakończył prace nad projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (…) Rada Dialogu Społecznego ma zastąpić dotychczasową Komisję Trójstronną i być niezależna od rządu. Ostatecznymi uzgodnieniami projektu mają się zająć szefowie organizacji i związków oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

W dniu 18 marca wiadomo było jedynie, że przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i minister pracy i polityki społecznej rozmawiali o projekcie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. W spotkaniu wzięli udział także: przewodniczący OPZZ, prezydent Pracodawcy RP, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan; Andrzej Malinowski, Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC; Jan Guz, oraz wielu innych.

Ministerstwo Pracy i Polityki

NASTĘPNIE, 23 MARCA, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ POINFORMOWAŁO, ŻE…

Przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i minister pracy i polityki społecznej w sobotę uzgodnili wspólny projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Ministerstwo Pracy nie opublikowało projektu. Niektórzy dopytują się o ten projekt, ale generalnie niewiele o nim wiadomo. Z komunikatu ministerstwa pracy wynika, że projekt ma dotyczyć powoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP, a także szczegółowego opisu opiniowania aktów prawnych. Rada ma być niezależna od rządu. Jej członków wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, pracodawców oraz Premier RP. Z komunikatu Ministerstwa Pracy dowiadujemy się też, że ustawa została „podpisana w sobotę”.  Tytuł ustawy „O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”. W ciągu najbliższych dwóch tygodni minister pracy ma przedstawić projekt Radzie Ministrów, ale… nikt poza wtajemniczonymi tego projektu nie widział. Dziennik internautów pytał ministerstwo o ten „uzgodniony” projekt ustawy. Biuro Promocji i Mediów MPiPS odpowiedziało, że projekt… nie jest jeszcze gotowy. To ciekawe. Nie jest gotowy, ale był uzgodniony i nawet jakoś „podpisany w sobotę” zatem co podpisano?

Ministerstwo Pracy i Polityki

Z tą ustawą wiążą się dwa zasadnicze problemy. Oburzający jest sposób pracy nad tą ustawą. Rząd dogaduje się z kilkoma organizacjami i „uzgadniają projekt”. Powinna również powstać tzw. ocena skutków regulacji, ale najwyraźniej nie w tym przypadku. Zwykle ogólnie znany jest zarys projektu, a projekt ustawy mogą wszyscy przeczytać. Nie w tym przypadku. W mediach możemy znaleźć informacje na temat niektórych szczegółów, ale nawet dziennikarze piszący w tonie pochwalnym o tej ustawie nie przyznają wprost, że jej po prostu nie widzieli. Jest to co zdecydowanie irytujące, gdyż Ja nie jestem związkowcem i wielu mi znanych znajomych również nie jest związkowcami. Problem ten został nakreślony  w liście otwartym który wystosował Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

List otwarty w sprawie dialogu społecznego (zbieramy podpisy)

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Organizacje pozarządowe z zainteresowaniem przyglądają się podjętym przez rząd, związki zawodowe i reprezentantów pracodawców pracom nad nową formułą dialogu społecznego. Środowisko organizacji pozarządowych (w tym Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego) wielokrotnie sygnalizowało potrzebę powołania w Polsce – wzorem innych państw Unii Europejskiej – Rady Ekonomiczno-Społecznej, odwołującej się do idei Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Niestety, sposób dyskusji nad tym projektem, ograniczenie się tylko do przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców, pozbawia możliwości uczestniczenia w niej istotnych grup społecznych reprezentowanych przez organizacje pozarządowe. Dialog społeczny – nawet ten dotyczący wyłącznie sfery rynku pracy i problemów płacowych – powinien dziś, w dobie gwałtownie zmieniających się form organizacji działalności gospodarczej i zatrudnienia, uwzględniać interesy szerokich grup społecznych, niereprezentowanych przez tradycyjnych partnerów społecznych. Pominięcie interesów osób wchodzących na rynek pracy i tych, które z niego wyszły, bezrobotnych i samozatrudnionych, niepełnosprawnych i zatroskanych efektami środowiskowymi działań gospodarczych, zignorowanie organizacji pozarządowych działających w sferze polityki społecznej (w tym np. w obszarze aktywizacji zawodowej), ochrony praw konsumentów, czy organizacji prowadzących przedsiębiorstwa społeczne, uczyni nową instytucję dialogu społecznego strukturą ułomną, nieskuteczną i utrwali jej anachroniczny kształt, zamiast wnieść prawdziwie jakościową zmianę.

W związku z powyższym zwracamy się do strony rządowej i do tradycyjnych partnerów społecznych o wzięcie pod uwagę (tak jak to dzieje się m.in. w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym) również środowisk pozarządowych, jako ważnych podmiotów dialogu społecznego. Mamy też nadzieję, że Rada Działalności Pożytku Publicznego zorganizuje w tej sprawie publiczne spotkanie zainteresowanych stron.

Prosimy organizacje o poparcie dla tego apelu!

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Musimy mieć na uwadze fakt, że organizacje pozarządowe przyglądają się temu projektowi ustawy na ile mogą. Niestety nikt się z nimi nie spotykał, nikt z nimi nie uzgadniał projektu, nikt z nimi nic nie podpisywał w sobotę, ani w żadnym innym dniu tygodnia. Takie projekty uzgadnia się z podmiotami uprzywilejowanymi, które najwyraźniej mają stać się jeszcze mocniejsze dzięki nowej ustawie.

Dodaj komentarz