XXVII Konferencja Naukowa ŚLĄSKICH SPOTKAŃ EUROPEJSKICH

Regionalny Klub Europejski QUO VADIS w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Stowarzyszenie Nasz Dom w Chorzowie

zapraszamy w poniedziałek, dnia 15 października 2012 r. o godz. 1300 w ZSO nr 1 w Chorzowie, II Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Ligonia,

w Chorzowie, przy ul. 3-go Maja 22 odbędzie się:

XXVII Konferencja Naukowa ŚLĄSKICH SPOTKAŃ EUROPEJSKICH

Rektor WSB w Poznaniu – dr Andrzej ZDUNIAK Adam TRZEBINCZYK – Radny Chorzowa GIM RKE; Robert GÓRSKI, Tomasz SPORYŃ, Łukasz JĘDRAK Gł. Koordynator RKE : dr Helmut IWO

Dodaj komentarz