Zapraszamy do udziału w projekcie Akademia Kompetencji

Ogłaszamy nabór uczestników do projektu www.fio.nasz-dom.org  na rok 2016.

fioStowarzyszenie Nasz Dom zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2015 – 2020.  Projektem na rok 2016 zostanie objętych 40 beneficjentów – członków, pracowników, wolontariuszy, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz integracji społecznej z województwa śląskiego. Każdy uczestnik naszego projektu weźmie udział w interesującym programie zajęć:

  • coaching – dla 60 osób średnio po 3 godziny
  • warsztaty motywacyjno – integracyjne – 16 godzin szkolenia dla grupy, 6 warsztatów dla 6 grup,
  • konferencja dla UP dotycząca aktywnej integracji
  • szkolenia z zakresu zarządzania zespołem
  • doradztwo psychologiczne
  • szkolenie z obsługi komputera i bezpieczeństwa sieci
  • doradztwo z zakresu IT oraz procedur bezpieczeństwa ABI

Proponowana przez nas zmodyfikowana formuła wsparcia w ramach inicjatyw obywatelskich (Program FIO), korzysta między innymi z dorobku prac Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych i jest adekwatna do potrzeb oraz oczekiwań sektora organizacji pozarządowych związanych z tworzeniem partnerstwa publiczno – społecznego m.in w regionie śląskim i powinno przyczynić się do poprawy kondycji społecznej oraz finansowej w procesie zaangażowania się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Dodaj komentarz